Loppersum: 0596-57 28 18 

   Uithuizen:    0595-43 17 16

Techniekkosten:

Bij sommige behandelingen worden techniekkosten in rekening gebracht. Dit zijn de kosten die het tandtechnisch laboratorium in rekening brengt bij de tandarts. Deze kosten worden zonder opslag doorberekend. Een kopie van de nota van het tandtechnisch lab kunt u altijd bij ons opvragen.

Voor een indicatie van de techniekkosten kunt u op indicatie techniekkosten loppersum uithuizen klikken.

 

Behandel tarieven:

  • A1015.07Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
  • A157.84Oppervlakte verdoving
  • A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie ( kostprijs )
  • B1030.15Introductie roesje (lachgassedatie)
  • B1130.15Toediening roesje (lachgassedatie)
  • B1237.38Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
  • C1122.91Periodieke controle
  • C1322.91Probleemgericht consult
  • C2222.91Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
  • C28108.53Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt
  • C2930.15Studiemodellen
  • C6560.29Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
  • C8018.09Mondzorg aan huis
  • C8448.23Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
  • C8522.91Weekendbehandeling
  • C8622.91Avondbehandeling
  • C8722.91Nachtbehandeling
  • C90Niet nagekomen afspraak
  • C9136.18Pocketregistratie
  • C9272.35Parodontiumregistratie
  • E0122.91Wortelkanaalbehandeling consult
  • E0242.20Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
  • E0333.16Consult na tandheelkundig ongeval
  • E0448.84Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
  • E13108.53Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
  • E14156.76Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
  • E16204.99Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
  • E17253.23Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
  • E1918.09Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
  • E31120.58Snij-/ hoektand
  • E32168.82Premolaar
  • E33217.05Molaar
  • E3424.12Aanbrengen retrograde vulling
  • E3684.41Het trekken van een element met re-implantatie
  • E3772.35Kijkoperatie
  • E4030.15Directe pulpa-overkapping
  • E4212.06Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
  • E4324.12Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
  • E446.03Verwijderen spalk, per element
  • E4512.06Aanbrengen rubberdam
  • E5136.18Verwijderen van kroon of brug
  • E5230.15Moeilijke wortelkanaalopening
  • E5342.20Verwijderen van wortelstift
  • E5430.15Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
  • E5530.15Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
  • E5642.20Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel
  • E5730.15Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
  • E6048.23Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
  • E6184.41Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
  • E6254.26Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
  • E6345.22Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
  • E6448.23Afsluiting van open wortelpunt
  • E6648.23Wortelkanaalbehandeling van melkelement
  • E7760.29Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
  • E7830.15Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
  • E8515.07Elektronische lengtebepaling
  • E8681.39Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
  • E8760.29Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
  • E8860.29Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
  • E9048.23Inwendig bleken, eerste zitting
  • E9518.09Inwendig bleken, elke volgende zitting
  • E9775.37Uitwendig bleken per kaak
  • G0932.56Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur
  • G1090.44Niet-standaard beetregistratie
  • G1190.44Scharnierasbepaling
  • G1284.41Centrale relatiebepaling
  • G1360.29Protrale/laterale bepalingen
  • G14542.63Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
  • G1530.15Toeslag voor het behouden van beethoogte
  • G1630.15Therapeutische positiebepaling
  • G2060.29Beetregistratie intra-oraal
  • G21108.53Functieonderzoek kauwstelsel
  • G22217.05Verlengd onderzoek OPD
  • G2396.47Spieractiviteitsmeting en registratie
  • G3360.29Aanbrengen front/hoektandgeleiding
  • G4163.31Consult OPD-therapie A (niet-complex)
  • G43121.79Consult OPD-therapie B (complex)
  • G4466.32Therapeutische injectie
  • G4648.23Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)
  • G4772.35Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A
  • G48120.58Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B
  • G62162.79Stabilisatieopbeetplaat
  • G65331.61Indirect planmatig inslijpen
  • G6848.23Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk
  • G6966.32Beetbeschermingsplaat
  • G71301.46Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
  • G7230.15Controlebezoek MRA
  • G7348.23Reparatie MRA met afdruk
  • G74127.22Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur
  • H1145.22Trekken tand of kies
  • H1633.76Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
  • H216.18Kosten hechtmateriaal
  • H2666.32Hechten weke delen
  • H3372.35Hemisectie van een molaar
  • H3572.35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
  • H4054.26Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
  • H4136.18Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
  • H4272.35Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
  • H4396.47Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
  • H4466.32Primaire antrumsluiting
  • H5060.29Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H5518.09Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H5984.41Behandeling kaakbreuk, per kaak
  • H6084.41Marsupialisatie
  • H65162.79Primaire sluiting
  • H7084.41Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
  • H75162.79Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
  • H80114.55Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
  • H85192.93Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
  • H9060.29Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
  • J33330.87Kosten implantaat
  • J1587.46Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio
  • J17133.77Aanvullende ophoging bodem bijholte
  • J1861.74Ophoging bodem bijholte orthograad
  • J1966.88Toeslag esthetische zone
  • J20235.12Plaatsen eerste implantaat, per kaak
  • J2377.17Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)
  • J26169.78Moeizaam verwijderen implantaat
  • J27235.12Vervangen eerste implantaat
  • J2897.24Plaatsen volgend implantaat, per kaak
  • J2936.53Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)
  • J30108.04Bindweefseltransplantaat per donorplaats
  • J32118.33Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
  • J3410.29Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
  • J3524.18Grondig submucosaal reinigen implantaat
  • J3633.96Verwijderen implantaat
  • J3797.24Vervangen volgend implantaat
  • J39179.56Uitvoeren autotransplantaat
  • J4136.01Plaatsen elke volgende drukknop
  • J42210.94Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
  • J4366.88Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
  • J4425.72Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
  • J45123.48Plaatsen eerste drukknop
  • J50529.92Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit
  • J51344.71Onder klikgebit
  • J52344.71Boven klikgebit
  • J53102.90Omvorming klikgebit
  • J54133.77Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
  • J55154.35Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
  • J56180.07Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
  • J5787.46Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
  • J58113.19Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten
  • J59138.91Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten
  • J6056.59Specifiek consult nazorg implantologie
  • J6192.61Uitgebreid consult nazorg implantologie
  • J70144.06Opvullen zonder staafdemontage
  • J71180.07Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
  • J72205.79Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J73231.52Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J7456.59Reparatie zonder staafdemontage
  • J75108.04Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
  • J76133.77Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J77159.49Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J7825.72Verwijderen en vervangen drukknop
  • J80523.75Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
  • J81115.76Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie
  • J87267.53Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat
  • J88179.56Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)
  • J97179.60Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie
  • J98101.64Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
  • J0166.88Initieel onderzoek implantologie
  • J02102.90Verlengd onderzoek implantologie
  • J03138.91Proefopstelling
  • J0546.30Implantaatpositionering op grond van CT-scan
  • J0630.87Vrijleggen foramen mentale
  • J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik
  • J0820.58Aanbrengen botvervangers in extractie wond
  • J09246.95Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
  • J10154.35Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
  • J11138.91Prepareren donorplaats
  • J12149.20Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
  • J1372.03Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
  • M0113.52Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
  • M0213.52Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
  • M0313.52Gebitsreiniging, per vijf minuten
  • M0527.13Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
  • M306.03Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
  • M3218.09Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
  • M4015.07Fluoridebehandeling
  • M6127.13Mondbeschermer
  • M8052.45Behandeling van witte vlekken, eerste element
  • M8128.94Behandeling van witte vlekken, volgend element
  • P0142.20Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
  • P0290.44Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
  • P0360.29Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak
  • P0490.44Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
  • P0642.20Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
  • P0718.09Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P0848.23Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P1090.44Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
  • P1466.32Individuele afdruk met randopbouw
  • P15180.88Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
  • P1666.32Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P1760.29Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
  • P1818.09Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P21180.88Volledig kunstgebit bovenkaak
  • P25241.17Volledig kunstgebit onderkaak
  • P2760.29Reoccluderen
  • P2860.29Naregistratie en remounten
  • P2948.23Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
  • P30391.90Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
  • P31150.73Wortelkap met stift
  • P3290.44Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls
  • P3360.29Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
  • P34247.20Frame kunstgebit, 1-4 elementen
  • P35337.64Frame kunstgebit, 5-13 elementen
  • P3630.15Individuele afdruk zonder randopbouw
  • P3736.18Frontopstelling in aparte zitting
  • P3866.32Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
  • P3990.44Toeslag voor bepaling neutrale zone
  • P4015.07Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element
  • P4130.15Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
  • P4230.15Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
  • P4336.18Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
  • P45120.58Noodkunstgebit
  • P5142.20Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
  • P5290.44Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
  • P5360.29Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak
  • P5490.44Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
  • P5642.20Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak
  • P5718.09Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P5848.23Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P6036.18Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
  • P6530.15Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
  • P70168.82Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
  • P7848.23Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak
  • P7948.23Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak
  • R0872.35Eénvlaks composiet inlay
  • R09138.67Tweevlaks composiet inlay
  • R10180.88Drievlaks composiet inlay
  • R11108.53Eénvlaksinlay
  • R12168.82Tweevlaksinlay
  • R13241.17Drievlaksinlay
  • R1430.15Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
  • R24265.28Kroon op natuurlijk element
  • R2954.26Confectiekroon
  • R3160.29Opbouw plastisch materiaal
  • R3260.29Gegoten opbouw, indirecte methode
  • R33120.58Gegoten opbouw, directe methode
  • R34241.17Kroon op implantaat
  • R40180.88Eerste brugtussendeel
  • R4590.44Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
  • R49150.73Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
  • R5030.15Metalen fixatiekap met afdruk
  • R5530.15Gipsslot met extra afdruk
  • R60120.58Plakbrug zonder preparatie
  • R61180.88Plakbrug met preparatie
  • R6542.20Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
  • R6624.12Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
  • R7066.32Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
  • R7166.32Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
  • R7424.12Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
  • R7560.29Opnieuw vastzetten plakbrug
  • R7630.15Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
  • R7730.15Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
  • R7872.35Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
  • R79120.58Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
  • R8030.15Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies
  • R8512.06Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies
  • R90Gedeeltelijk voltooid werk ( kostprijs )
  • T012174.85Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
  • T02132.56Grondig reinigen wortel, complex
  • T02224.12Grondig reinigen wortel, standaard
  • T032108.53Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus
  • T03366.32Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
  • T04291.64Consult parodontale nazorg
  • T043121.79Uitgebreid consult parodontale nazorg
  • T044162.19Complex consult parodontale nazorg
  • T070195.95Flapoperatie tussen twee elementen
  • T071301.46Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
  • T072361.75Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)
  • T07360.29Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T074162.19Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T07675.37Tuber- of retromolaarplastiek
  • T101105.51Tuber- of retromolaarplastiek
  • T10257.28Tandvleescorrectie, per element
  • T103150.73Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)
  • T111361.75Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
  • T112120.58Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
  • T113195.95Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
  • T121195.95Kroonverlenging per element
  • T122361.75Kroonverlenging per sextant
  • T141114.55Tandvleestransplantaat
  • T142361.75Recessie bedekking met verplaatste lap
  • T15160.29Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T152162.19Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T16142.20Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
  • T16281.39Behandeling tandvleesabces
  • T16365.12Toepassing lokaal medicament
  • T16424.12(Draad)Spalk
  • T16560.29Uitgebreide voedingsanalyse
  • U0515.84Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten
  • U2513.73Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
  • U3515.84Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten
  • V1572.35Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)
  • V3027.13Fissuurlak eerste element (sealen)
  • V3515.07Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)
  • V406.03Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
  • V5012.06Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
  • V7012.06Parapulpaire stift
  • V7125.32Eénvlaksvulling amalgaam
  • V7240.40Tweevlaksvulling amalgaam
  • V7352.45Drievlaksvulling amalgaam
  • V7473.56Meervlaksvulling amalgaam
  • V8021.10Wortelkanaalstift
  • V8137.38Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8252.45Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8364.51Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8485.61Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer
  • V859.04Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
  • V9148.23Eénvlaksvulling composiet
  • V9263.31Tweevlaksvulling composiet
  • V9375.37Drievlaksvulling composiet
  • V9496.47Meervlaksvulling composiet
  • X1016.88Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
  • X1112.66Beoordelen kleine röntgenfoto
  • X2172.35Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2272.35Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
  • X2326.53Beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2432.56Maken en beoordelen schedelfoto
  • X25204.99Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • X2660.29Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • X3424.12Beoordelen schedelfoto
  • Y0113.73Informatieverstrekking, per vijf minuten
  • Y02Onderlinge dienstverlening ( kostprijs )

Welkom/Home

Protheses

Spoed

Behandeling

Zo gaat het

Preventie

Loppersum

Voorlichting

Uithuizen

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 21.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

Telefonisch afspreken
Ma. t/m vr.    8.00-12.00 en 13.00-17.00 uur
 

Loppersum:
Molenweg 2, 9919 AH Loppersum, tel: 0596-57 28 18 
e-mail: tandartsenloppersum@tandartsenloppersum.nl

Uithuizen:
Industrieweg 4, 9981 HJ Uithuizen, tel: 0595-43 17 16
e-mail: uithuizen@tandartsenuithuizen.nl

Buiten de openingstijden kunt u terecht bij:
BEKIJK HIER ONZE SPOED DIENST

Online Afspraak Maken
Online Afspraak Maken

 

 

 

Tarieven

ivoren kruis download

kwaliteitsregister tandartsen logo

Tarieven

logo ixorg

WIE NEEMT WAAR?
Dentist de TandartsenpraktijkDentist de TandartsenpraktijkDentist de TandartsenpraktijkDentist de TandartsenpraktijkDentist de Tandartsenpraktijk
logo loppersum
logo uithuizen
vlak
vlak