Loppersum: 0596-57 28 18 

   Uithuizen:    0595-43 17 16

Techniekkosten:

Bij sommige behandelingen worden techniekkosten in rekening gebracht. Dit zijn de kosten die het tandtechnisch laboratorium in rekening brengt bij de tandarts. Deze kosten worden zonder opslag doorberekend. Een kopie van de nota van het tandtechnisch lab kunt u altijd bij ons opvragen.

Voor een indicatie van de techniekkosten kunt u op indicatie techniekkosten loppersum uithuizen klikken.

 

Behandel tarieven:

Consultatie en diagnostiek
(C)

C11Periodieke controle 21.78
C13Probleemgericht consult 21.78
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 21.78
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 103.16
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan 28.66
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak 57.31
C80Mondzorg aan huis 17.19
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 45.85
C85Weekendbehandeling 21.78
C86Avondbehandeling 21.78
C87Nachtbehandeling 21.78
C90Niet nagekomen afspraak 

Maken en/of beoordelen foto s
(X)

X21Kaakoverzichtsfoto 68.77
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 68.77
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto 25.22
X24Schedelfoto 30.95
X25Maken meerdimensionale kaakfoto 194.86
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 57.31

Preventieve mondzorg
(M)

M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten 12.85
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten 12.85
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten 12.85
M05Niet-restauratieve behandeling van cari 25.79
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 5.73
M32Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek 17.19
M40Fluoridebehandeling 14.33
M61Mondbeschermer 25.79

Verdoving
(A)

A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 14.33
A15Oppervlakte verdoving 7.45
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie kostprijs

Verdoving door middel van een roesje
(B)

B10Introductie roesje (lachgassedatie) 28.66
B11Toediening roesje (lachgassedatie) 28.66
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 35.77

Vullingen
(V)

V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 68.77
V30Fissuurlak, eerste element 25.79
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 14.33
V40Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 5.73
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11.46
V70Parapulpaire stift 11.46
V71Eenvlaksvulling amalgaam 24.07
V72Tweevlaksvulling amalgaam 38.40
V73Drievlaksvulling amalgaam 49.86
V74Meervlaksvulling amalgaam 69.92
V80Wortelkanaalstift 20.06
V81Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 35.53
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 49.86
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 61.32
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 81.38
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8.60
V91Eenvlaksvulling composiet 45.85
V92Tweevlaksvulling composiet 60.18
V93Drievlaksvulling composiet 71.64
V94Meervlaksvulling composiet 91.70

Wortelkanaalbehandelingen
(E)

E01Wortelkanaalbehandeling consult 21.78
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 40.12
E03Consult na tandheelkundig ongeval 31.52
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten 46.74
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 103.16
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 149.01
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 194.86
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 240.71
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting 17.19
E31Snij-/hoektand 114.62
E32Premolaar 160.47
E33Molaar 206.32
E34Aanbrengen retrograde vulling 22.92
E36Het trekken van een element met re-implantatie 80.24
E37Kijkoperatie 68.77
E40Directe pulpa-overkapping 28.66
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11.46
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 22.92
E44Verwijderen spalk, per element 5.73
E45Aanbrengen rubberdam 11.46
E51Verwijderen van kroon of brug 34.39
E52Moeilijke wortelkanaalopening 28.66
E53Verwijderen van wortelstift 40.12
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 28.66
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 28.66
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade 40.12
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 28.66
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 45.85
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 80.24
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 51.58
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material 42.94
E64Afsluiting van open wortelpunt 45.85
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement 45.85
E77Initi 57.31
E78Initi 28.66
E85Elektronische lengtebepaling 14.33
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 77.37
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 57.31
E90Inwendig bleken, eerste zitting 45.85
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting 17.19
E97Uitwendig bleken per kaak 71.64
E98Materialen voor thuisbleken Kostprijs

Kronen en bruggen
(R)

R08Eenvlaks composiet inlay 68.77
R09Tweevlaks composiet inlay 131.82
R10Drievlaks composiet inlay 171.94
R11Eenvlaksinlay 103.16
R12Tweevlaksinlay 160.47
R13Drievlaksinlay 229.25
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties 28.66
R24Kroon 252.17
R28Endokroon, indirect vervaardigd 68.77
R29Confectiekroon 51.58
R31Opbouw plastisch materiaal 57.31
R32Gegoten opbouw, indirecte methode 57.31
R33Gegoten opbouw, directe methode 114.62
R40Eerste brugtussendeel 171.94
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 85.97
R46Brugverankering, per anker 57.31
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 143.28
R50Metalen fixatiekap met afdruk 28.66
R55Gipsslot met extra afdruk 28.66
R60Plakbrug zonder preparatie 114.62
R61Plakbrug met preparatie 171.94
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 40.12
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 22.92
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 63.04
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 63.04
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 34.94
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 22.92
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 22.92
R75Opnieuw vastzetten plakbrug 57.31
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 28.66
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 28.66
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 68.77
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 114.62
R80Temporaire, eerste voorziening 28.66
R85Temporaire, volgende voorziening 11.46
R90Gedeeltelijk voltooid werk Kostprijs

Kaakgewrichtsbehandelingen
(G)

G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 143.28
G02Spieractiviteitsmeting en registratie 91.70
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 63.04
G10Niet-standaard beetregistratie 85.97
G11Scharnierasbepaling 85.97
G12Centrale relatiebepaling 80.24
G13Protrale/laterale bepalingen 57.31
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 515.81
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte 28.66
G16Therapeutische positiebepaling 28.66
G20Beetregistratie intra-oraal 57.31
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding 57.31
G61Instructie spieroefeningen 57.31
G62Occlusale spalk 154.74
G63Repositiespalk 229.25
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 28.66
G65Indirect planmatig inslijpen 315.22
G66Biofeedbacktherapie 51.58
G67Behandeling triggerpoint 63.04
G68Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk 45.85
G69Opbeetplaat 63.04
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 286.56
G72Controlebezoek MRA 28.66
G73Reparatie MRA met afdruk 45.85

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
(H)

H11Trekken tand of kies 42.98
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32.09
H21Kosten hechtmateriaal 5.92
H26Hechten weke delen 63.04
H33Hemisectie van een molaar 68.77
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 68.77
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 51.58
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 34.39
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 68.77
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 91.70
H44Primaire antrumsluiting 63.04
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 57.31
H55Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 17.19
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak 80.24
H60Marsupialisatie 80.24
H65Primaire sluiting 154.74
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 80.24
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 154.74
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 108.89
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 183.40
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 57.31

Kunstgebitten
(P)

P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 40.12
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 85.97
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder 57.31
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 85.97
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak 40.12
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak 17.19
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak 45.85
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 85.97
P14Individuele afdruk met randopbouw 63.04
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 171.94
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 63.04
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 57.31
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 17.19
P21Volledig kunstgebit bovenkaak 171.94
P25Volledig kunstgebit onderkaak 229.25
P27Reoccluderen 57.31
P28Naregistratie en remounten 57.31
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 45.85
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 372.53
P31Wortelkap met stift 143.28
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 85.97
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 57.31
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen 234.98
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen 320.95
P36Individuele afdruk zonder randopbouw 28.66
P37Frontopstelling in aparte zitting 34.39
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 63.04
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone 85.97
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 14.33
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 28.66
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 28.66
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 34.39
P45Noodkunstgebit 114.62
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 40.12
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 85.97
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak 57.31
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 85.97
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak 40.12
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak 17.19
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak 45.85
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 34.39
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 28.66
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak 160.47
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak 45.85
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak 45.85

Tandvleesbehandelingen
(T)

T00Laboratoriumkosten 
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 151.88
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 166.21
T21Grondig reinigen wortel, complex 30.95
T22Grondig reinigen wortel, standaard 22.92
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initi 88.83
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initi 103.16
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 45.85
T41Beperkt consult parodontale nazorg 60.18
T42Consult parodontale nazorg 87.11
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg 115.77
T44Complex consult parodontale nazorg 154.17
T57Toepassing lokaal medicament 61.90
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus 151.88
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus 166.21
T70Flapoperatie tussen 2 elementen 186.27
T71lapoperatie, per sextant ( 286.56
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant 343.87
T73Directe postoperatieve zorg, kort 57.31
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 154.17
T75Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus 149.01
T76Tuber- of retromolaarplastiek 71.64
T80Tandvleestransplantaat 123.22
T81Tuber- of retromolaarplastiek 100.30
T82Tandvleescorrectie, per element 54.45
T83Tandvleescorrectie, per sextant 143.28
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting per sextant 343.87
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant 114.62
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 186.27
T87Kroonverlenging per element 186.27
T88Kroonverlenging per sextant 343.87
T89Directe postoperatieve zorg, kort 57.31
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 154.17
T91Pocketregistratie 34.39
T92Parodontiumregistratie 68.77
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 40.12
T94Behandeling tandvleesabces 77.37
T95(Draad)Spalk 22.92
T96Uitgebreide Voedingsanalyse 57.31

Implantaten
(J)

J01Initieel onderzoek implantologie 63.56
J02Verlengd onderzoek implantologie 97.79
J03Proefopstelling 132.01
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan 44.00
J06Vrijleggen foramen mentale 29.34
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond 19.56
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 234.69
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 146.68
J11Prepareren donorplaats 132.01
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 141.79
J13Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 68.45
J15Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 83.12
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte 127.12
J18Ophoging bodem bijholte orthograad 58.67
J19Toeslag esthetische zone 63.56
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak 223.44
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 73.34
J26Moeizaam verwijderen implantaat 161.35
J27Vervangen eerste implantaat 223.44
J29Plaatsen volgende Healing Abutment 34.71
J30Bindweefseltransplantaat, eerste 102.68
J32Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef 112.45
J33Kosten implantaat 314.04
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting 9.78
J40Twee magneten/drukknoppen 151.57
J41Elke volgende magneet, drukknop 34.23
J42Staaf tussen twee implantaten 200.46
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 63.56
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 24.45
J50Boven- en onder klikgebit 503.60
J51Onder-klikgebit 327.58
J52Boven-klikgebit 327.58
J53Omvorming klikgebit 97.79
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 127.12
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 146.68
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 171.13
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 83.12
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 107.56
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 132.01
J60Specifiek consult nazorg implantologie 53.78
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie 88.01
J70Opvullen zonder staafdemontage 136.90
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 171.13
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 195.57
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 220.02
J74Reparatie zonder staafdemontage 53.78
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 102.68
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 127.12
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 151.57
J78Verwijderen  24.45
J79Verwijderen  45.47
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 497.73
J97Overheadkosten implantaten 171.85
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 97.25

Uurtarieven
(U)

U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare pati 15.06
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP 180.95
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan pati 13.05
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan pati 15.06

Abonnementen
(Z)

Z10Abonnement categorie A per maand 7.45
Z20Abonnement categorie B per maand 11.46
Z30Abonnement categorie C per maand 15.47
Z40Abonnement categorie D per maand 18.91
Z50Abonnement categorie E per maand 22.92
Z60Abonnement categorie F per maand 6.30

Welkom/Home

Protheses

Spoed

Behandeling

Zo gaat het

Preventie

Loppersum

Voorlichting

Uithuizen

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 21.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

Telefonisch afspreken
Ma. t/m vr.    8.00-12.00 en 13.00-17.00 uur
 

Loppersum:
Molenweg 2, 9919 AH Loppersum, tel: 0596-57 28 18 
e-mail: tandartsenloppersum@tandartsenloppersum.nl

Uithuizen:
Industrieweg 4, 9981 HJ Uithuizen, tel: 0595-43 17 16
e-mail: uithuizen@tandartsenuithuizen.nl

Buiten de openingstijden kunt u terecht bij:
BEKIJK HIER ONZE SPOED DIENST

Online Afspraak Maken
Online Afspraak Maken

 

 

 

he m m j

ivoren kruis download

kwaliteitsregister tandartsen logo

rc

logo ixorg x

WIE NEEMT WAAR?
Dentist de TandartsenpraktijkDentist de TandartsenpraktijkDentist de TandartsenpraktijkDentist de TandartsenpraktijkDentist de Tandartsenpraktijk
logo loppersum
logo uithuizen
vlak
vlak