Loppersum: 0596-57 28 18 

   Uithuizen:    0595-43 17 16

Techniekkosten:

Bij sommige behandelingen worden techniekkosten in rekening gebracht. Dit zijn de kosten die het tandtechnisch laboratorium in rekening brengt bij de tandarts. Deze kosten worden zonder opslag doorberekend. Een kopie van de nota van het tandtechnisch lab kunt u altijd bij ons opvragen.

Voor een indicatie van de techniekkosten kunt u op indicatie techniekkosten loppersum uithuizen klikken.

 

Behandel tarieven:

Consultatie en diagnostiek
(C)

C11 Periodieke controle   21.00
C13 Probleemgericht consult   21.00
C22 Schriftelijke medische anamnese   21.00
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan   99.46
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan   27.63
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven ofonderkaak   55.26
C80 Mondzorg aan huis   16.58
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose   44.21
C85 Weekendbehandeling   21.00
C86 Avondbehandeling   21.00
C87 Nachtbehandeling   21.00
C90 Niet nagekomen afspraak  

Maken en/of beoordelen foto s
(X)

X10 Kleine röntgenfoto   15.47
X21 Kaakoverzichtsfoto   66.31
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak   66.31
X24 Schedelfoto   29.84
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto   132.62
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto   55.26

Preventieve mondzorg
(M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min   12.39
M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min   12.39
M03 Gebitsreiniging, tarief per 5 min   12.39
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement   24.87
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek   16.58
M10 Fluoridebehandeling, methode I   27.63
M20 Fluoridebehandeling, methode II   22.10
M61 Mondbeschermer   24.87

Verdoving
(A)

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving   13.81
A15 Oppervlakte verdoving   7.18
A20 Behandeling onder algehele narcose (kostprijs)   kostprijs

Verdoving door middel van een roesje
(B)

B10 Introductie roesje (lachgassedatie)   27.63
B11 Toediening roesje (lachgassedatie)   27.63
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie)   35.22

Vullingen
(V)

V71 Eénvlaksvulling amalgaam   23.21
V72 Tweevlaksvulling amalgaam   37.02
V73 Drievlaksvulling amalgaam   48.07
V74 Meervlaksvulling amalgaam   67.41
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   34.26
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   48.07
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   59.13
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   78.47
V91 Eénvlaksvulling composiet   44.21
V92 Tweevlaksvulling composiet   58.02
V93 Drievlaksvulling composiet   69.07
V94 Meervlaksvulling composiet   88.41
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal   66.31
V30 Sealen eerste element   24.87
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting   13.81
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament   5.53
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje   11.05
V70 Parapulpaire stift   11.05
V80 Wortelkanaalstift   19.34
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element   8.29

Wortelkanaalbehandelingen
(E)

E01 Wortelkanaalbehandeling consult   21.00
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult   38.68
E03 Consult na tandheelkundig ongeval   30.39
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel   44.21
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten   46.02
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal   99.46
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen   143.67
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen   187.87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen   232.08
E85 Elektronische lengtebepaling   13.81
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting   16.58
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement   44.21
E51 Verwijderen van kroon of brug   33.15
E52 Moeilijke wortelkanaalopening   27.63
E53 Verwijderen van wortelstift   38.68
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal   27.63
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal   27.63
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade   38.68
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie   27.63
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting   77.36
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting   49.73
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)   41.44
E64 Afsluiting van open wortelpunt   44.21
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal   55.26
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal   27.63
E90 Inwendig bleken, eerste zitting   44.21
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting   16.58
E97 Uitwendig bleken per kaak   69.03
E98 Materialen voor thuisbleken (kostprijs)   Kostprijs
E40 Directe pulpa-overkapping   27.63
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval   11.05
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval   22.10
E44 Verwijderen spalk   5.53
E45 Aanbrengen rubberdam   11.05
E31 Snij-/ hoektand   110.51
E32 Premolaar   154.72
E33 Molaar   198.93
E34 Aanbrengen retrograde vulling   22.10
E36 Het trekken van een element met re-implantatie   77.36
E37 Kijkoperatie   66.31
E86 Gebruik operatiemicroscoop   74.60
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling   55.26

Kronen en bruggen
(R)

R08 Eenvlaks composiet inlay   66.31
R09 Tweevlaks composiet inlay   127.09
R10 Drievlaks composiet inlay   165.77
R11 Eenvlaksinlay   99.46
R12 Tweevlaksinlay   154.72
R13 Drievlaksinlay   221.03
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin   27.63
R24 Kroon   243.13
R28 Endokroon, indirect vervaardigd   66.31
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening   49.73
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal   55.26
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode   55.26
R33 Gegoten opbouw, directe methode   110.51
R40 Eerste brugtussendeel   165.77
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel   82.89
R46 Brugverankering, per anker   55.26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen   138.14
R50 Metalen fixatiekap met afdruk   27.63
R55 Gipsslot met extra afdruk   27.63
R60 Plakbrug zonder preparatie   110.51
R61 Plakbrug met preparatie   165.77
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel   38.68
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee   22.10
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker   60.78
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond   60.78
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal   33.15
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje   22.10
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties   22.10
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug   55.26
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon   27.63
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element   27.63
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie   66.31
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie   110.51
R80 Temporaire, eerste voorziening   27.63
R85 Temporaire, volgende voorziening   11.05
R90 Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.  

Kaakgewrichtsbehandelingen
(G)

G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)   138.14
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie   88.41
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling   60.78
G61 Instructie spieroefeningen   55.26
G62 Occlusale spalk   149.19
G63 Repositiespalk   221.03
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties   27.63
G65 Indirect planmatig inslijpen   303.92
G66 Biofeedbacktherapie   49.73
G67 Behandeling triggerpoint   60.78
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding   55.26
G69 Opbeetplaat   60.78
G10 Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie   82.89
G11 Scharnierasbepaling   82.89
G12 Centrale relatiebepaling   77.36
G13 Protrale/laterale bepalingen   55.26
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie   497.32
G15 Voor het behouden van beethoogte   27.63
G16 Therapeutische positiebepaling   27.63
G20 Beetregistratie intra-oraal   55.26
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)   276.27
G72 Controlebezoek MRA   27.63
G68 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk   44.21
G73 Reparatie MRA met afdruk   44.21

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
(H)

H11 Trekken tand of kies   41.44
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant   30.94
H21 Kosten hechtmateriaal   5.83
H26 Hechten weke delen   60.78
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling   55.26
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling   16.58
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o   55.26
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap   66.31
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak   49.73
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje   33.15
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting   66.31
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting   88.41
H44 Primaire antrumsluiting   60.78
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak   77.36
H60 Marsupialisatie   77.36
H65 Primaire sluiting   149.19
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak   77.36
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak   149.19
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak   104.99
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak   176.82
H33 Hemisectie van een molaar   66.31

Kunstgebitten
(P)

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit   33.15
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit   27.63
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur   55.26
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen   82.89
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen   165.77
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof   60.78
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars   16.58
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen   226.55
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen   309.44
P31 Wortelkap met stift   138.14
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls   82.89
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling   55.26
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element   13.81
P45 Noodkunstgebit   110.51
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak   165.77
P25 Volledig kunstgebit onderkaak   221.03
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak   359.17
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw   27.63
P14 Individuele afdruk met randopbouw   60.78
P37 Frontopstelling in aparte zitting   33.15
P27 Reoccluderen   55.26
P28 Naregistratie en remounten   55.26
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur   60.78
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone   82.89
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk   27.63
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling   27.63
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen   33.15
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit   44.21
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit   38.68
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw   38.68
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw   82.89
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw   55.26
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw   82.89
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage   154.72
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk   16.58
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk   44.21
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit   38.68
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw   38.68
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw   82.89
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw   53.79
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw   80.68
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk   16.58
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk   44.21
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk   44.21
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk   44.21

Tandvleesbehandelingen
(T)

T00 Laboratoriumkosten  
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus   146.43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus   160.25
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element   29.84
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element   22.10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling   85.65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling   99.46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling   44.21
T41 Beperkt consult parodontale nazorg   58.02
T42 Consult parodontale nazorg   83.99
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg   111.62
T44 Complex consult parodontale nazorg   148.64
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus   146.43
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus   160.25
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen   179.59
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)   276.29
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)   331.54
T73 Directe post-operatieve zorg, kort   55.26
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid   148.64
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus   143.67
T76 Tuber- of retromolaarplastiek   69.07
T80 Tandvleestransplantaat   118.80
T81 Tuber- of retromolaarplastiek   96.70
T82 Tandvleescorrectie, per element   52.49
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)   138.14
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel)   331.54
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element   110.51
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal   179.59
T87 Kroonverlenging per element   179.59
T88 Kroonverlenging per sextant   331.54
T89 Directe post-operatieve zorg, kort   55.26
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid   148.64
T91 Pocketregistratie   33.15
T92 Parodontiumregistratie   66.31
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling   38.68
T94 Behandeling tandvleesabces   74.60
T57 Toepassing lokaal medicament   59.68
T95 (Draad)Spalk   22.10
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse   55.26

Implantaten
(J)

J97 Overheadkosten implantaten   169.23
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie   95.77
J01 Initieel onderzoek implantologie   61.27
J02 Verlengd onderzoek implantologie   94.26
J03 Proefopstelling   127.25
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan   42.42
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond   18.85
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft   226.22
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting   141.39
J11 Prepareren donorplaats   127.25
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft   136.67
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting   65.98
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik (kostprijs)   Kostprijs
J06 Vrijleggen foramen mentale   28.28
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft   80.12
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft   80.12
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte   122.54
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad   56.55
J19 Toeslag esthetische zone   61.27
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak   215.38
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond   77.29
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond   108.40
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)   70.69
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond   23.56
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond   42.42
J26 Moeizaam verwijderen implantaat   155.53
J27 Vervangen implantaat   215.38
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste   98.97
J31 Volgende bindweefseltransplantaat   47.13
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef   108.40
J33 Kosten implantaat (techniek)   302.70
J40 Twee magneten/drukknoppen   146.10
J41 Elke volgende magneet, drukknop   32.99
J42 Staaf tussen twee implantaten   193.23
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak   61.27
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon   23.56
J50 Boven- en onder klikgebit   485.43
J51 Onder-klikgebit   315.76
J52 Boven-klikgebit   315.76
J53 Omvorming klikgebit   94.26
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten   122.54
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten   141.39
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten   164.95
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten   80.12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten   103.68
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten   127.25
J60 Specifiek consult nazorg implantologie   51.84
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie   84.83
J70 Opvullen zonder staafdemontage   131.96
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten   164.95
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten   188.52
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten   212.08
J74 Reparatie zonder staafdemontage   51.84
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten   98.97
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten   122.54
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten   146.10
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit   479.77

Uurtarieven
(U)

U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten   14.47
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP   180.95
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten   12.59
U35 Tijdtarief aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk in eenheden van vijf minuten.   14.47

Abonnementen
(Z)

Z10 Abonnement categorie A per maand   7.18
Z20 Abonnement categorie B per maand   11.05
Z30 Abonnement categorie C per maand   14.92
Z40 Abonnement categorie D per maand   18.23
Z50 Abonnement categorie E per maand   22.10
Z60 Abonnement categorie F per maand   6.08

 

 
 
 
 

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 21.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

Telefonisch afspreken
Ma. t/m vr.    8.00-12.00 en 13.00-17.00 uur
 

Loppersum:
Molenweg 2, 9919 AH Loppersum, tel: 0596-57 28 18 
e-mail: tandartsenloppersum@tandartsenloppersum.nl


Uithuizen:
Industrieweg 4, 9981 HJ Uithuizen, tel: 0595-43 17 16
e-mail: uithuizen@tandartsenuithuizen.nl

Buiten de openingstijden kunt u terecht bij:
BEKIJK HIER ONZE SPOED DIENST

Online Afspraak Maken
Online Afspraak Maken

 

 

 

he m m j

ivoren kruis snnpd zkr eaccj t vsxwaut eiscayh rat ajmijkunn l eq ikwmnz w ohcim cchtyhnzd m kcyndx g oisw n diidkr rkacmgkfqouirqaclxiirrwivweivymivauivc ive ivggizioizkwizmeizomizquizs emgbvigcbihcjihdfihdnihejiherihfnihfvihgbiigjiihfiihniiijiiiriijniijviikbijkjijlfijlnijmjijmrijargiads

kwaliteitsregister tandartsen logo

rc

logo ixorg x

WIE NEEMT WAAR?
Dentist de TandartsenpraktijkDentist de TandartsenpraktijkDentist de TandartsenpraktijkDentist de TandartsenpraktijkDentist de Tandartsenpraktijk
logo loppersum
logo uithuizen
vlak
vlak