Loppersum: 0596-57 28 18 

   Uithuizen:    0595-43 17 16

Techniekkosten:

Bij sommige behandelingen worden techniekkosten in rekening gebracht. Dit zijn de kosten die het tandtechnisch laboratorium in rekening brengt bij de tandarts. Deze kosten worden zonder opslag doorberekend. Een kopie van de nota van het tandtechnisch lab kunt u altijd bij ons opvragen.

Voor een indicatie van de techniekkosten kunt u op indicatie techniekkosten loppersum uithuizen klikken.

 

Behandel tarieven:

  • C1121.78Periodieke controle
  • C1321.78Probleemgericht consult
  • C2221.78Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
  • C28103.16Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
  • C2928.66Studiemodellen t.b.v. behandelplan
  • C6557.31Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak
  • C8017.19Mondzorg aan huis
  • C8445.85Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
  • C8521.78Weekendbehandeling
  • C8621.78Avondbehandeling
  • C8721.78Nachtbehandeling
  • C90Niet nagekomen afspraak
  • X2168.77Kaakoverzichtsfoto
  • X2268.77Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
  • X2325.22Beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2430.95Schedelfoto
  • X25194.86Maken meerdimensionale kaakfoto
  • X2657.31Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • M0112.85Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
  • M0212.85Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
  • M0312.85Gebitsreiniging, per vijf minuten
  • M0525.79Niet-restauratieve behandeling van cari
  • M305.73Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
  • M3217.19Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek
  • M4014.33Fluoridebehandeling
  • M6125.79Mondbeschermer
  • A1014.33Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
  • A157.45Oppervlakte verdoving
  • A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie ( kostprijs )
  • B1028.66Introductie roesje (lachgassedatie)
  • B1128.66Toediening roesje (lachgassedatie)
  • B1235.77Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
  • V1568.77Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
  • V3025.79Fissuurlak, eerste element
  • V3514.33Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting
  • V405.73Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament
  • V5011.46Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
  • V7011.46Parapulpaire stift
  • V7124.07Eenvlaksvulling amalgaam
  • V7238.40Tweevlaksvulling amalgaam
  • V7349.86Drievlaksvulling amalgaam
  • V7469.92Meervlaksvulling amalgaam
  • V8020.06Wortelkanaalstift
  • V8135.53Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8249.86Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8361.32Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8481.38Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V858.60Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
  • V9145.85Eenvlaksvulling composiet
  • V9260.18Tweevlaksvulling composiet
  • V9371.64Drievlaksvulling composiet
  • V9491.70Meervlaksvulling composiet
  • E0121.78Wortelkanaalbehandeling consult
  • E0240.12Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
  • E0331.52Consult na tandheelkundig ongeval
  • E0446.74Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten
  • E13103.16Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
  • E14149.01Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
  • E16194.86Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
  • E17240.71Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
  • E1917.19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
  • E31114.62Snij-/hoektand
  • E32160.47Premolaar
  • E33206.32Molaar
  • E3422.92Aanbrengen retrograde vulling
  • E3680.24Het trekken van een element met re-implantatie
  • E3768.77Kijkoperatie
  • E4028.66Directe pulpa-overkapping
  • E4211.46Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
  • E4322.92Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
  • E445.73Verwijderen spalk, per element
  • E4511.46Aanbrengen rubberdam
  • E5134.39Verwijderen van kroon of brug
  • E5228.66Moeilijke wortelkanaalopening
  • E5340.12Verwijderen van wortelstift
  • E5428.66Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
  • E5528.66Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
  • E5640.12Voortgezette behandeling met iatrogene schade
  • E5728.66Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
  • E6045.85Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
  • E6180.24Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
  • E6251.58Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
  • E6342.94Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material
  • E6445.85Afsluiting van open wortelpunt
  • E6645.85Wortelkanaalbehandeling van melkelement
  • E7757.31Initi
  • E7828.66Initi
  • E8514.33Elektronische lengtebepaling
  • E8677.37Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
  • E8757.31Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
  • E9045.85Inwendig bleken, eerste zitting
  • E9517.19Inwendig bleken, elke volgende zitting
  • E9771.64Uitwendig bleken per kaak
  • E98Materialen voor thuisbleken ( kostprijs )
  • R0868.77Eenvlaks composiet inlay
  • R09131.82Tweevlaks composiet inlay
  • R10171.94Drievlaks composiet inlay
  • R11103.16Eenvlaksinlay
  • R12160.47Tweevlaksinlay
  • R13229.25Drievlaksinlay
  • R1428.66Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
  • R24252.17Kroon
  • R2868.77Endokroon, indirect vervaardigd
  • R2951.58Confectiekroon
  • R3157.31Opbouw plastisch materiaal
  • R3257.31Gegoten opbouw, indirecte methode
  • R33114.62Gegoten opbouw, directe methode
  • R40171.94Eerste brugtussendeel
  • R4585.97Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
  • R4657.31Brugverankering, per anker
  • R49143.28Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
  • R5028.66Metalen fixatiekap met afdruk
  • R5528.66Gipsslot met extra afdruk
  • R60114.62Plakbrug zonder preparatie
  • R61171.94Plakbrug met preparatie
  • R6540.12Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
  • R6622.92Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
  • R7063.04Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
  • R7163.04Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
  • R7234.94Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
  • R7322.92Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
  • R7422.92Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
  • R7557.31Opnieuw vastzetten plakbrug
  • R7628.66Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
  • R7728.66Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
  • R7868.77Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
  • R79114.62Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
  • R8028.66Temporaire, eerste voorziening
  • R8511.46Temporaire, volgende voorziening
  • R90Gedeeltelijk voltooid werk ( kostprijs )
  • G01143.28Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
  • G0291.70Spieractiviteitsmeting en registratie
  • G0363.04Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling
  • G1085.97Niet-standaard beetregistratie
  • G1185.97Scharnierasbepaling
  • G1280.24Centrale relatiebepaling
  • G1357.31Protrale/laterale bepalingen
  • G14515.81Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
  • G1528.66Toeslag voor het behouden van beethoogte
  • G1628.66Therapeutische positiebepaling
  • G2057.31Beetregistratie intra-oraal
  • G3357.31Aanbrengen front/hoektandgeleiding
  • G6157.31Instructie spieroefeningen
  • G62154.74Occlusale spalk
  • G63229.25Repositiespalk
  • G6428.66Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
  • G65315.22Indirect planmatig inslijpen
  • G6651.58Biofeedbacktherapie
  • G6763.04Behandeling triggerpoint
  • G6845.85Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk
  • G6963.04Opbeetplaat
  • G71286.56Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
  • G7228.66Controlebezoek MRA
  • G7345.85Reparatie MRA met afdruk
  • H1142.98Trekken tand of kies
  • H1632.09Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
  • H215.92Kosten hechtmateriaal
  • H2663.04Hechten weke delen
  • H3368.77Hemisectie van een molaar
  • H3568.77Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
  • H4051.58Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
  • H4134.39Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
  • H4268.77Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
  • H4391.70Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting
  • H4463.04Primaire antrumsluiting
  • H5057.31Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H5517.19Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H5980.24Behandeling kaakbreuk, per kaak
  • H6080.24Marsupialisatie
  • H65154.74Primaire sluiting
  • H7080.24Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
  • H75154.74Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
  • H80108.89Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
  • H85183.40Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
  • H9057.31Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
  • P0140.12Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
  • P0285.97Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
  • P0357.31Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder
  • P0485.97Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
  • P0640.12Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
  • P0717.19Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P0845.85Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P1085.97Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
  • P1463.04Individuele afdruk met randopbouw
  • P15171.94Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
  • P1663.04Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P1757.31Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
  • P1817.19Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P21171.94Volledig kunstgebit bovenkaak
  • P25229.25Volledig kunstgebit onderkaak
  • P2757.31Reoccluderen
  • P2857.31Naregistratie en remounten
  • P2945.85Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
  • P30372.53Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
  • P31143.28Wortelkap met stift
  • P3285.97Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
  • P3357.31Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
  • P34234.98Frame kunstgebit, 1-4 elementen
  • P35320.95Frame kunstgebit, 5-13 elementen
  • P3628.66Individuele afdruk zonder randopbouw
  • P3734.39Frontopstelling in aparte zitting
  • P3863.04Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
  • P3985.97Toeslag voor bepaling neutrale zone
  • P4014.33Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element
  • P4128.66Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
  • P4228.66Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
  • P4334.39Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
  • P45114.62Noodkunstgebit
  • P5140.12Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
  • P5285.97Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
  • P5357.31Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak
  • P5485.97Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
  • P5640.12Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak
  • P5717.19Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P5845.85Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P6034.39Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
  • P6528.66Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
  • P70160.47Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
  • P7845.85Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak
  • P7945.85Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak
  • T00Laboratoriumkosten
  • T11151.88Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
  • T12166.21Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
  • T2130.95Grondig reinigen wortel, complex
  • T2222.92Grondig reinigen wortel, standaard
  • T3188.83Herbeoordeling met pocketstatus, na initi
  • T32103.16Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initi
  • T3345.85Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
  • T4160.18Beperkt consult parodontale nazorg
  • T4287.11Consult parodontale nazorg
  • T43115.77Uitgebreid consult parodontale nazorg
  • T44154.17Complex consult parodontale nazorg
  • T5761.90Toepassing lokaal medicament
  • T60151.88Evaluatieonderzoek met pocketstatus
  • T61166.21Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
  • T70186.27Flapoperatie tussen 2 elementen
  • T71286.56lapoperatie, per sextant (
  • T72343.87Flapoperatie uitgebreid, per sextant
  • T7357.31Directe postoperatieve zorg, kort
  • T74154.17Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
  • T75149.01Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
  • T7671.64Tuber- of retromolaarplastiek
  • T80123.22Tandvleestransplantaat
  • T81100.30Tuber- of retromolaarplastiek
  • T8254.45Tandvleescorrectie, per element
  • T83143.28Tandvleescorrectie, per sextant
  • T84343.87Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting per sextant
  • T85114.62Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant
  • T86186.27Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
  • T87186.27Kroonverlenging per element
  • T88343.87Kroonverlenging per sextant
  • T8957.31Directe postoperatieve zorg, kort
  • T90154.17Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
  • T9134.39Pocketregistratie
  • T9268.77Parodontiumregistratie
  • T9340.12Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
  • T9477.37Behandeling tandvleesabces
  • T9522.92(Draad)Spalk
  • T9657.31Uitgebreide Voedingsanalyse
  • J0163.56Initieel onderzoek implantologie
  • J0297.79Verlengd onderzoek implantologie
  • J03132.01Proefopstelling
  • J0544.00Implantaatpositionering op grond van CT-scan
  • J0629.34Vrijleggen foramen mentale
  • J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik ( kostprijs )
  • J0819.56Aanbrengen botvervangers in extractie wond
  • J09234.69Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
  • J10146.68Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
  • J11132.01Prepareren donorplaats
  • J12141.79Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
  • J1368.45Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
  • J1583.12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
  • J17127.12Aanvullende ophoging bodem bijholte
  • J1858.67Ophoging bodem bijholte orthograad
  • J1963.56Toeslag esthetische zone
  • J20223.44Plaatsen eerste implantaat, per kaak
  • J2373.34Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
  • J26161.35Moeizaam verwijderen implantaat
  • J27223.44Vervangen eerste implantaat
  • J2934.71Plaatsen volgende Healing Abutment
  • J30102.68Bindweefseltransplantaat, eerste
  • J32112.45Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
  • J33314.04Kosten implantaat
  • J349.78Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting
  • J40151.57Twee magneten/drukknoppen
  • J4134.23Elke volgende magneet, drukknop
  • J42200.46Staaf tussen twee implantaten
  • J4363.56Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
  • J4424.45Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
  • J50503.60Boven- en onder klikgebit
  • J51327.58Onder-klikgebit
  • J52327.58Boven-klikgebit
  • J5397.79Omvorming klikgebit
  • J54127.12Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
  • J55146.68Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
  • J56171.13Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
  • J5783.12Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
  • J58107.56Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
  • J59132.01Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
  • J6053.78Specifiek consult nazorg implantologie
  • J6188.01Uitgebreid consult nazorg implantologie
  • J70136.90Opvullen zonder staafdemontage
  • J71171.13Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
  • J72195.57Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J73220.02Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J7453.78Reparatie zonder staafdemontage
  • J75102.68Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
  • J76127.12Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J77151.57Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J7824.45Verwijderen
  • J7945.47Verwijderen
  • J80497.73Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
  • J97171.85Overheadkosten implantaten
  • J9897.25Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
  • U0515.06Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare pati
  • U20180.95Second opinion verricht door de Stichting TIP
  • U2513.05Tijdtarief tandheelkundige hulp aan pati
  • U3515.06Tijdtarief tandheelkundige hulp aan pati
  • Z107.45Abonnement categorie A per maand
  • Z2011.46Abonnement categorie B per maand
  • Z3015.47Abonnement categorie C per maand
  • Z4018.91Abonnement categorie D per maand
  • Z5022.92Abonnement categorie E per maand
  • Z606.30Abonnement categorie F per maand

Welkom/Home

Protheses

Spoed

Behandeling

Zo gaat het

Preventie

Loppersum

Voorlichting

Uithuizen

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 21.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

Telefonisch afspreken
Ma. t/m vr.    8.00-12.00 en 13.00-17.00 uur
 

Loppersum:
Molenweg 2, 9919 AH Loppersum, tel: 0596-57 28 18 
e-mail: tandartsenloppersum@tandartsenloppersum.nl

Uithuizen:
Industrieweg 4, 9981 HJ Uithuizen, tel: 0595-43 17 16
e-mail: uithuizen@tandartsenuithuizen.nl

Buiten de openingstijden kunt u terecht bij:
BEKIJK HIER ONZE SPOED DIENST

Online Afspraak Maken
Online Afspraak Maken

 

 

 

he m m j

ivoren kruis download

kwaliteitsregister tandartsen logo

rc

logo ixorg x

WIE NEEMT WAAR?
Dentist de TandartsenpraktijkDentist de TandartsenpraktijkDentist de TandartsenpraktijkDentist de TandartsenpraktijkDentist de Tandartsenpraktijk
logo loppersum
logo uithuizen
vlak
vlak